UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY

EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL

  • [PL]
  • [DE]

Nationalpark Unteres Odertal - Verwaltung
Park 2, 16303 Schwedt/Oder, OT Criewen
Tel. +49 3332 2677-0,
Fax +49 3332 2677-220
http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin
Tel. +48 91 43 05 200,
Fax +48 91 43 05 229
http://szczecin.rdos.gov.pl

Monitoring i zarządzanie

Mimo że obszary NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry stanowią – w sensie obszaru przyrodniczego – jedną całość, do tej pory nie uzgadniano działań w zakresie zarządzania po wschodniej i zachodniej stronie Odry. Część projektu Interreg IVA związana ze specjalistyczną ochroną przyrody składała się z bazujących na sobie modułów, które miały na celu – w odniesieniu do wybranych gatunków oraz siedlisk – modelową harmonizację zarządzania obszarami NATURA 2000. Harmonizacja polegała na porozumiewaniu się partnerów projektu bądź też niemieckich i polskich administracji obszarów chronionych co do celów, sposobu podejścia i metodologii.

 

Transgraniczne koncepcje monitoringu

V

Pierwsza inwentaryzacja według jednolitej metody

V

Transgraniczne koncepcje zarządzania

V

Projekty pilotażowe

 

W pierwszej fazie opracowano zharmonizowane koncepcje monitoringu: Po zgromadzeniu obszernych materiałów dotyczących przepisów obowiązujących w Niemczech i Polsce w zakresie monitoringu przygotowano zharmonizowaną metodologię, która odpowiada wytycznym obu krajów i która po raz pierwszy dostarcza porównywalnych danych. W drugiej fazie zastosowano ją w praktyce – w ramach pierwszych inwentaryzacji.fot. A. Langer

W oparciu o wyniki tzw. przebiegów testowych opracowano zharmonizowane koncepcje zarządzania.

Koncepcje monitoringu i zarządzania dotyczące gatunków płazów ziemnowodnych oraz rodzajów siedlisk przygotowała grupa robocza, w skład której weszły polskie i niemieckie firmy. Również pierwszej inwentaryzacji dokonano w mieszanych polsko-niemieckich zespołach.

Koncepcje dostępne są tutaj: