UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY

EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL

  • [PL]
  • [DE]

Nationalpark Unteres Odertal - Verwaltung
Park 2, 16303 Schwedt/Oder, OT Criewen
Tel. +49 3332 2677-0,
Fax +49 3332 2677-220
http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin
Tel. +48 91 43 05 200,
Fax +48 91 43 05 229
http://szczecin.rdos.gov.pl

Harmonizacja NATURA 2000 - wprowadzenie

Celem części projektu dot. ochrony przyrody było opracowanie i wdrożenie wspólnych działań zmierzających do rozwoju obszarów NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry. Konkretne wyniki zostały przedstawione na następujących stronach.