UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY

EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL

  • [PL]
  • [DE]

Nationalpark Unteres Odertal - Verwaltung
Park 2, 16303 Schwedt/Oder, OT Criewen
Tel. +49 3332 2677-0,
Fax +49 3332 2677-220
http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin
Tel. +48 91 43 05 200,
Fax +48 91 43 05 229
http://szczecin.rdos.gov.pl

Edukacja i turystyka - wprowadzenie

Infrastrukturę turystyczną na terenie realizacji projektu tworzono w myśl wspólnej zharmonizowanej koncepcji i spójnego wizerunku. Projekt przyczynił się tymsamym do stworzenia atrakcyjnego pod względem turystycznym regionu polsko-niemieckiego "Dolina Dolnej Odry", w którym najcenniejsze walory stanowią obszary chronione NATURA 2000. Konkretne wyniki zostały przedstawione na następujących stronach.