UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY

EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL

  • [PL]
  • [DE]

Nationalpark Unteres Odertal - Verwaltung
Park 2, 16303 Schwedt/Oder, OT Criewen
Tel. +49 3332 2677-0,
Fax +49 3332 2677-220
http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin
Tel. +48 91 43 05 200,
Fax +48 91 43 05 229
http://szczecin.rdos.gov.pl

Ścieżka edukacyjna

Celem ścieżki dydaktycznej jest zwrócenie uwagi turysty na wpływ procesów geologicznych na  zasoby przyrodnicze Doliny Odry oraz wpływ działalności człowieka w ostatnich stuleciach na obecny wygląd Doliny Odry oraz stworzenie miejsca do wypoczynku. Wystawa zorganizowana w ramach ścieżki dydaktycznej składa się z 6 trójwymiarowych makiet przedstawiających strukturę terenu w różnych epokach (epoka lodowa, średniowiecze, wiek XVII-XX, okres po II wojnie światowej, okres współczesny oraz wizje przyszłości). Ekspozycja prezentuje rozmaite formacje geologiczne Doliny Odry oraz charakterystyczną florę i faunę, siedliska, zagadnienia hydrologiczne oraz skutki ingerencji człowieka. Elementem wystawy są tablice, na których opisano poszczególne makiety i pokazano przekroje różnych rodzajów gleby oraz ich wpływ na rozwój siedlisk. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki dydaktycznej jest plac zabaw oraz miejsce przeznaczone do odpoczynku.

Ścieżka dydaktyczna znajduje się na terenie Międzyodrza – tuż przy moście nad Regalicą (Odrą Wschodnią) w kierunku Mescherina (na wysokości Gryfina).

fot. Iwona Podrygała
fot. Iwona Podrygała